מגמת מנהל והנהלת חשבונות

מגמת מינהל, מגמה שמשלבת לימודים עיוניים ומעשיים לקראת בחינות גמר של משרד הכלכלה בתחומי החשבונאות.