חבר הכנסת מאיר כהן מתנועת עתיד הגיע לביקור בבית הספר

חבר הכנסת מאיר כהן מתנועת עתיד הגיע לביקור בבית הספר

במסגרתו ערך סיור במגמות השונות ופגש תלמידים.

כמו כן קיים הרצאה לתלמידי בית הספר על תפקידי הכנסת ופעילותה הפרלמנטארית

התלמידים שיתפו פעולה וגילו עניין רב.

ובסוף ההרצאה שאלו שאלות בנושאים שונים ,

חבר הכנסת הביע את התרשמותו הרבה מבית הספר והביעו את הערכתו

לעשייה החינוכית שנעשית בבית הספר.