נתינה מתוך שמחה

נתינה מתוך שמחה, כתת צל"ש בבית ספר עמל טכנולוגי אשדוד ארגנה משלוח מנות לכתות המע"ש (מפעל עבודה שקומי).
חווינו יחד עימם רגעי שמחה, ריקוד ושירה.
השתלבנו בפעילות מעגל מתופפים לכבוד פורים. חשנו שמחה הדדית ואין סיפוק גדול יותר מזה.