ביה"ס עובר שיפוץ מאסיבי ומוקמים מרחבי למידה מהחדשים בעולם